hemcevherlik


hemcevherlik
(F.-T.)
aynı cevherden olma, aynı asıldan gelme.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.